ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ติดดาว

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ติดดาว ได้เวลาเปลี่ยนให้เป็น “ชีวิตติดดาว”

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ติดดาว
ได้เวลาเปลี่ยนให้เป็น “ชีวิตติดดาว” เริ่ม 1 ม.ค. 62

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (Ranking) ของ กฟผ. มีการปรับรูปแบบฉลากใหม่ โดยพัฒนามาตรฐานการประหยัดพลังงานที่สูงกว่ามาตรฐานฉลากเบอร์ 5 เดิม โดยแบ่งระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานเป็น 4 ระดับ คือ เบอร์ 5 เบอร์ 5 ★ เบอร์ 5 ★★ และเบอร์ 5 ★★★ ดาวยิ่งมาก ยิ่งประหยัดไฟ ซึ่งแต่ละดาวสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น 5 – 10% จะเริ่มจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

อย่าลืมมาเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพดี ราคามิตรภาพได้ที่ The Future ทุกสาขานะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Related Posts:

Theme Settings

Please implement YA_Options_info::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_info::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_info::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_info::getCpanelHtml()