ขสมก. มติให้ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถประจำทางสาธารณะ ปี 2562

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มติให้ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถประจำทางสาธารณะ ขสมก.
ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ดังนี้

ค่ารถเมล์ รถโดยสารประจำทาง 2562
ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยรัฐ

Related Posts:

Theme Settings

Please implement YA_Options_info::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_info::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_info::getCpanelHtml()

Please implement YA_Options_info::getCpanelHtml()