, ,

ปลั๊กไฟ SAVETRONICS รุ่น SL-4 เครื่องกรองกระแสไฟฟ้า และลดทอนสัญญาณ

SaveTronics
Availability:

สินค้าหมดแล้ว


เครื่องกรองกระแสไฟฟ้า และลดทอนสัญญาณ

฿1,890.00

สินค้าหมดแล้ว

ปลั๊กไฟ SAVETRONICS รุ่น SL-4 เครื่องกรองกระแสไฟฟ้า และลดทอนสัญญาณ

รายละเอียด

  • Performance AC Power Line Conditioner & Noise Filteration เครื่องกรองกระแสไฟฟ้า และลดทอนสัญญาณรบกวน

Features

  • Power Capacity 16 A 250 V Max.3600 Watts
  • Metal housing safely withstands the strongest surges
  • 4 AC outlets for electronics equipments
  • Master Switch & Safety Circuit Breaker
  • TIS 2432-2555

เหมาะสำหรับอุปกรณ์

  • เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือแพทย์
  • OA, Home Entertainment, PC Network, CCTV
  • เครื่องมือ และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ฯลฯ

ปลั๊กไฟ Savetronics